Kom igång: Introduktion till REKO

REKO är ett ekonomiprogram som hanterar företagets affärshändelser (inköp, försäljning och betalningar), affärsobjekt (kunder, leverantörer, artiklar osv) samt bokföring. Programmet består av ett antal moduler vilka ansvarar för olika funktionsområden för att underlätta arbetsgången. Läs mer om de olika modulerna nedan.

Oavsett vilken modul du arbetar i finns ett antal val tillgängliga för att underlätta arbetet. I programfönstrets övre del kan du växla företag, räkenskapsår, användare samt komma åt de olika supportalternativen.

Du väljer modul genom att klicka på motsvarande flik. För att lägga till innehåll (beroende på modul) klickar du på [Ny..]. För att komma åt modulens inställningar samt övriga verktyg, välj kugghjulet respektive skiftnyckeln.  Du kan även öppna dokumentationen genom att klicka på frågetecknet. Se illustrationen ovan.

 

Start

Övergripande information såsom ekonomisk utveckling, nyckeltal samt programinformation.

Händelser

Modulen Händelsen hanterar inköp, försäljning samt betalningar.

Register

Modulen Register hanterar kunder, leverantörer, artiklar, personal osv.

Bokföring

Bokföringsmodulen hanterar både automatisk och manuell kontering av affärshändelser.

Register

Registermodulen omfattar standardrapporter och egendefinierade rapporter.

I samtliga moduler (förutom Start och Rapporter) återfinns knappen Ny.. vilken används för att lägga till/registrera nya händelser och registerposter.

Läs mer: Hantera händelser Registrera försäljning (och skapa en faktura eller kvitto) Registrera inköp Registrera betalning Hantera kunder Hantera leverantörer Hantera artiklar Bokföring